studenten op universiteitscampus

Over ons

La Hacienda biedt persoonsgerichte, individuele oplossingen en zorg op maat voor jongeren in de leeftijd van zestien tot zesentwintig jaar met een ontwikkelingsstoornis. De jongere staat centraal bij het bereiken van zijn of haar doelen.

Onderdeel van de maatschappij

La Hacienda vindt dat iedereen een onderdeel is van de maatschappij, waarin ´anders zijn´ geaccepteerd is. Onze doelgroep bestaat uit mensen van 16 tot en met 26 jaar, die hulp nodig hebben bij het aanleren van vooral praktische vaardigheden. Die vaardigheden kunnen ze gebruiken om zelfstandig te wonen, met indien nodig begeleiding in de eigen woonomgeving. We creëren een pedagogische omgeving waarin jongeren gestimuleerd worden ´zelf te doen en te ontdekken´, dus zelf de regie voeren en hun eigen keuzes maken. Vallen en opstaan is dan ook een veelgebruikte term binnen La Hacienda. Voor elke jongere is persoonlijke aandacht om aan doelstellingen te werken die geschikt en haalbaar zijn. De achterliggende gedachte is dat het gevoel van eigenwaarde kan stijgen en het plezier toeneemt. 

Natuurlijke omgeving

Op basis van jouw hulpvraag stellen we samen doelen op, die ieder half jaar in het zorgplan worden La Hacienda tracht een zo natuurlijk mogelijke omgeving na te bootsen, zodat jongeren het gevoel hebben in een appartementencomplex te wonen. Er wordt ingezet op: het leren ´op jezelf´ te functioneren en zelfstandig een leven te leiden en niet op groepsprocessen, zoals in een woonvorm. Aangezien La Hacienda een relatief, kleine organisatie is zijn innovatieve ideeën snel opvolgbaar en is de stem van de jongeren van essentiële waarde. 

Waarden

De kernwaarden van La Hacienda bestaan onder andere uit het respect voor de denkwijze van de jongere, het onderscheiden van het ´puberbrein´ en de aanwezige problematiek, het creëren van gezonde normen en waarden, waarbij de rol van begeleider versus de jongere duidelijk is en waarbij het belangrijk is dat de begeleider zich goed kan verplaatsen in de jongere. 

Waarom de naam ‘La Hacienda’?

De naam La Hacienda, thuis voor de werkers van een groot landgoed in Latijns-Amerika, staat borg voor een ongedwongen en huiselijke sfeer. De betrokkenheid van de hoog geschoolde begeleiders is een van de belangrijkste speerpunten in de succes formule van La Hacienda. 

Benieuwd naar de mogelijkheden bij La Hacienda Groningen?

Voor meer informatie over zelfstandig wonen met begeleiding kun je vrijblijvend contact opnemen via info@lahacienda.nu of bellen naar ons.