studenten op universiteitscampus

Missie

Wij bevorderen de zelfstandigheid van jeugdigen, jongvolwassenen en gezinnen door het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor de zelfredzaamheid, met gebruikmaking van hun netwerk. De grondwaarden van La Hacienda voor begeleiding zijn: betrokkenheid & professionaliteit, betrouwbaarheid & veiligheid, gelijkwaardigheid & openheid.

Visie

In de begeleiding voor jeugdigen (0 t/m 18 jaar) en gezinnen bevorderen we een veilige en stabiele leefomgeving. Dit doen we door naast de jeugdigen te staan, hen te helpen in hun welzijn en door ouders/verzorgers opvoedingsvaardigheden te leren die nodig zijn voor een gezonde ontwikkeling van de jeugdigen. We maken hierin gebruik van kleinschalige en huislijke voorzieningen of bieden begeleiding binnen het gezin, wanneer de jeugdige thuis woont. De kwaliteit van zorg staat voorop.

Voor jongvolwassenen (16 t/m 26 jaar) bieden we een veilige omgeving waar ze met vallen en opstaan vaardigheden aanleren om hun zelfredzaamheid te vergroten. We werken op basis van wederkerigheid samen met de jongere toe naar zelfstandigheid in sociale relaties, wonen, leren en werken door het versterken van de eigen kracht (zoals het inzetten van het eigen netwerk, het tijdig stellen van de hulpvraag) en het gebruiken van talenten en competenties die daarvoor nodig zijn. De begeleiding is laagdrempelig en aangepast aan behoeften van de jongvolwassenen. Jongeren leren zo veel mogelijk regie te nemen in het werken aan persoonlijke doelen, ter bevordering van zelfstandigheid.

Onze kernwaarden

Kernwaarden van La Hacienda zijn: nabijheid en betrokkenheid. Met respect voor de denkwijze van de jongere, onderscheiden wij het puberbrein en de aanwezige problematiek. We creëren een omgeving waar gezonde normen en waarden heersen. De rol van begeleider is pedagogisch professioneel. De begeleider probeert zich te verplaatsen in de jongere. Tegelijk respecteert en vertrouwt de jongere het inzicht en het advies van de begeleider.

Methodiek

La Hacienda stimuleert het leren ´op jezelf´ te functioneren en een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Per locatie wordt dat verschillend aangepakt. De meeste jongeren wonen begeleid op kamers. Er zijn ook locaties waar volgens een fasemodel wordt gewerkt dat begint met intensieve nabijheid van begeleiders tot steeds meer hulp op aanvraag. Eerst zijn er meer groepsactiviteiten (als koken, eten, sporten of ontspanning), later ontstaat meer ruimte alles zelf in te richten. We hechten aan het ontwikkelen van een zo sterk mogelijk sociaal netwerk, zinvolle dagbesteding (onderwijs of werk) en het zelf leren vragen van ondersteuning en zorg waar nodig.