studenten op universiteitscampus

Missie

De missie van La Hacienda is dat een jongere binnen twee jaar vaardigheden ontwikkelt om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Van welk startpunt een jongere ook komt is ons streven dat een jongere na twee jaar een eigen woonplek krijgt, dagbesteding heeft en handvatten gebruikt om het leven als een volwassene verantwoord voort te zetten.

Visie

Onze doelgroep bestaat uit jonge mensen van 16 tot en met 26 jaar die hulp nodig hebben bij het aanleren van praktische vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen ze gebruiken om zelfstandig te wonen, met de nodige begeleiding in eigen woonomgeving. We creëren een pedagogische omgeving waarin jongeren gestimuleerd worden ´zelf te doen en te ontdekken´. Ze voeren zoveel mogelijk zelf de regie en maken eigen keuzes. Je mag zijn, wie je bent ongeacht hoe je er uit ziet, wat je kunt of hoe je je voelt. Er is veel aandacht om aan persoonlijke doelen te werken. Hierdoor stijgt het gevoel van eigenwaarde waarmee een jongere uiteindelijk zelfstandig kan gaan wonen.

Onze kernwaarden

Kernwaarden van La Hacienda zijn: nabijheid en betrokkenheid. Met respect voor de denkwijze van de jongere, onderscheiden wij het puberbrein en de aanwezige problematiek. We creëren een omgeving waar gezonde normen en waarden heersen. De rol van begeleider is pedagogisch professioneel. De begeleider probeert zich te verplaatsen in de jongere. Tegelijk respecteert en vertrouwt de jongere het inzicht en het advies van de begeleider.

Methodiek

La Hacienda stimuleert het leren ´op jezelf´ te functioneren en een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Per locatie wordt dat verschillend aangepakt. De meeste jongeren wonen begeleid op kamers. Er zijn ook locaties waar volgens een fasemodel wordt gewerkt dat begint met intensieve nabijheid van begeleiders tot steeds meer hulp op aanvraag. Eerst zijn er meer groepsactiviteiten (als koken, eten, sporten of ontspanning), later ontstaat meer ruimte alles zelf in te richten. We hechten aan het ontwikkelen van een zo sterk mogelijk sociaal netwerk, zinvolle dagbesteding (onderwijs of werk) en het zelf leren vragen van ondersteuning en zorg waar nodig.